Thực hiện Công văn 2234/BYT-MT ngày 21/04/2020 về việc triển khai phòng chống dịch Covid - 19 trong các cơ sở giáo dục; Công văn 863/SGDĐT-VP ngày 28/4/2020 của Sở GD&ĐT Khánh Hòa về việc chỉ đạo cho học sinh đi học trở lại sau kỳ nghỉ phòng chống dịch bệnh Covid-19; Công văn 202/PGDĐT Khánh Vĩnh ngày 29/04/2020 về việc cho học sinh đi học trở lại sau thời gian phòng chống dịch bệnh Covid 19. Trường tiểu học Khánh Thành đã chuẩn bị tốt các điều kiện để đón các học sinh đi học trở lại.

 Một số hình ảnh ngày đầu học sinh đi học trở lại:

Đo nhiệt độ cho học sinh trước khi vào lớp.

Học sinh rửa tay trước khi vào lớp.

Chuẩn bị ly, nước uống cho HS

Học sinh ngồi dãn cách theo sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo

GV thực hiện nghiêm theo sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo trong ngày đầu đến trường.