Nhằm giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các chức năng của dich vụ vnEdu trong  trường tiểu học từ năm học 2020-2021.
Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên về công tác ứng dụng CNTT theo yêu cầu của vi trí việc làm. Trường Tiểu học Khánh Thành tiến hành tập huấn cho tất cả CBGV- NV trong trường.

Hình ảnh buổi tập huấn:

Nguyễn Tấn Thuận-Phó Hiệu trưởng- tập huấn cho CBGV-NV cách sử dụng dịch vụ VnEdu