Học tập suốt đời là chìa khóa của sự thành công, học không chỉ nhiệm vụ mà còn trách nhiệm của mỗi người chúng ta. Quả đúng như vậy, đề cao việc học đã trở thành truyền thống quý báu của dân tộc ta. Bất cứ thời đại nào thì việc học cũng rất quan trọng và được đặt lên hàng đầu: "Chuyển đổi số học tập suốt đời". Với ý nghĩa trên, ngày 05/10/2020, Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục và xây dựng xã hội học tập xã Khánh Thành tổ chức lễ phát động "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" năm 2020.

Sau đây là một số hình ảnh của "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" năm 2020:

Toàn cảnh buổi lễ

Ông Nguyễn Văn Sỹ- Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Khánh Thành- Phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

Em Cao Uyển Trà My- HS lớp 5A-đại diện người học phát biểu hưởng ứng học tập suốt đời

Cô Lê Thị Tiết- Hiệu trưởng- gửi thông điệp học tập suốt đời năm 2020.