Để hưởng ứng ngày sách Việt Nam 21/4, hôm nay trường Tiểu học Khánh Thành tổ chức "Hội thi vẽ tranh theo sách". 

Sau đây là một số hình ảnh của hội thi: 

Thầy Nguyễn Tấn Thuận - Hiệu phó- phát biểu khai mạc hội thi

Môt số hình ảnh thầy và trò cùng tham gia hội thi vẽ tranh theo sách

Tác phẩm của Hội thi.