Ngày 16/10/2020, Trường Tiểu học Khánh Thành đã long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2020 - 2021.

Một số hình ảnh trong Hội nghị :

Toàn cảnh hội nghị 

Đoàn chủ tịch và thư kí lên làm việc

Bà Lê Thị TIết- Hiệu trưởng- phát biểu khai mạc hội nghị

Ông Nguyễn Đức Tuy - Chủ tịch công đoàn cơ sở- báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước; Nghị quyết hội nghị CBCC-VC năm học 2019-2020 và những quy định thực hiện dân chủ trong cơ quan.

Bà Lê Thị TIết- Hiệu trưởng- báo cáo kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu trong đơn vị và dự thảo kế hoạch năm học 2020-2021

Hội nghị thảo luận biểu quyết các chỉ tiêu

Ông Nguyễn Đức Tuy - Chủ tịch công đoàn cơ sở-  báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2019 - 2020 và phát động phong trào thi đua năm học 2020 - 2021

Ông Nguyễn Văn Thành - Trưởng Ban Thanh tra Nhân Dân- báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học 2019-2020 và kế hoạch hoạt động năm 2020-2021

 

Bà Cao Thị Vân- Bí thư đảng ủy xã Khánh Thành- phát biểu chỉ đạo

Thư kí thông qua Nghị quyết hội nghị