Tất cả giáo viên và học sinh trường tiểu học Khánh Thành chung tay vì miền trung thân yêu.